Afbraak Boch Keramis

Afbraak van keramiekfabriek 'Boch Keramis' gelegen te La Louvière.

Locatie: 
La Louvière
Datum: 
Opdracht: 
Slopen gebouwen van Boch Keramis