Aanpak

Samenwerken aan een beter milieu, is samenwerken aan de gezondheid van de mens.

Iedereen speelt een zeer belangrijke rol in het milieu. Het is van essentieel belang dat we samen aan het milieu werken. Als recyclage bedrijf zet Amacro alles in het werk om aan de vooropgestelde eisen van de overheid te voldoen.

Onze taak bestaat eruit restafval tot een minimum te reduceren. Bouw- en afbraakmateriaal kunnen wij zelf 100% verwerken tot gerecycleerde granulaten, zo besparen we op energie en grondstoffen. Alle andere afvalstromen worden elk apart gesorteerd en per afvalfractie afgevoerd naar verwerkingscentra. Daar worden ze op een ecologisch verantwoorde manier en in overeenstemming met de milieuwetgeving verwerkt of gerecycleerd.

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie