Sorteercentrum

 

 

Sorteer- en recyclagecentrum
Milieubewust afval sorteren
Iedereen kan van ons sorteer- en recyclagecentrum gebruik maken voor het storten van bouw- of bedrijfsafval. Het afval dat bij ons op de site arriveert, wordt grondig gesorteerd met behulp van machines en mankracht. Zo kunnen wij het afval grondig van elkaar scheiden en op een milieuvriendelijke manier recycleren of afvoeren naar gespecialiseerde verwerkingscentra.

 

Met welke afvalproducten kan u bij ons terecht?
» Zuiver bouwafval: grond met of zonder stenen, beton, dakpannen, …
» Onzuiver bouwafval: bouwafval met isolatie, kunststoffen, …
» Bedrijfsafval
» Cellenbeton: bv. Ytong
» Gipsplaten: bv. Gyproc
» Groenafval
» Hout
» Metalen (Ferro- en Non ferrometalen)
» Kunststoffen
» Auto- en vrachtwagenbanden (met of zonder velg)

 

Waarvoor kan men dit afval nadien weer nuttig en milieubewust gebruiken?
» Grond: aanvulling van putten of ophoging van terreinen
» Stenen: eerst sorteren we ze per soort, daarna maken we er gekalibreerde granulaten van in onze breekwerf. Nu kunnen ze gebruikt worden in de betoncentrale of als funderingsmaterialen.
» Hout: grondstof voor het maken van spaanderplaten of biomassa voor het opwekken van elektriciteit

» Groenafval: wordt gecomposteerd tot grondverbeteraar
» Papier en karton: grondstof voor het maken van kranten- of magazinepapier
» Ferro en non-ferrometalen: smelten tot grondstof
» Gyproc: grondstof voor gipspoeder

Wil u ook snel, efficiënt én milieuvriendelijk van uw afval af? Contacteer ons dan voor meer informatie over ons recyclagecentrum of vraag nu reeds een offerte aan.

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie